MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA KOMUNIKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ, Instytut Filozofii i Socjologii UP, 6-7 grudnia 2018

W związku z ogromnym zainteresowaniem konferencją informujemy, iż przedłużony został termin przyjmowania zgłoszeń na Międzynarodową Konferencję Naukową zatytułowaną Komunikacja międzykulturowa organizowaną przez Katedrę Metodologii Badań Społecznych oraz Katedrę Socjologii Komunikowania, Organizacji i Zarządzania Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w…