Ogłoszenia dla Pracowników

Zaproszenie do publikacji „Zarządzanie zmianą społeczną we współczesnych organizacjach”

Serdecznie zapraszamy do publikowania tekstów w tomie „ZARZĄDZANIE ZMIANĄ SPOŁECZNĄ WE WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJACH”. Możliwość publikacji jest otwarta dla wszystkich Autorów, niezależnie od dziedziny i instytucji, którą reprezentują. Artykuły zamieszczone w tomie będą recenzowane oraz punktowane. Publikacja artykułów jest bezpłatna –…