Rekrutacja 2015/2016. Zapraszamy na kierunki: 1. Filozofia I, II i III stopnia (BEZPŁATNIE studia bez ograniczeń wieku!), 2. Socjologia I i II stopnia, 3. Etyka-Mediacje i negocjacie, I i II stopnia, 4. Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi, I stopnia.