II KONFERENCJA FILOZOFICZNA: OD MNIEMAŃ DO WIEDZY (?)

Zapraszamy do wzięcia udziału w II KONFERENCJI FILOZOFICZNEJ: OD MNIEMAŃ DO WIEDZY (?) organizowanej w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Termin „filozofia” wywodzi się od dwóch greckich słów: φιλο, czyli miłość, oraz σοφία – mądrość. Platon pisał, że mądrość jest nieosiągalna dla głupców, którzy myślą, że już ją mają. To, co nazywają oni mądrością jest zaledwie mniemaniem. Filozof w przeciwieństwie do głupca nawet jeśli nie osiągnął jeszcze mądrości, to stara się ją zdobyć.

Chociaż problematyka wiedzy, poznania, dowodzenia, uzasadnienia czy słuszności doczekała się wielu rozwinięć od czasów Platona, to nie sposób pominąć doniosłości podstawowego rozróżnienia na mniemania i wiedzę, którego dokonali już starożytni Grecy. Pomimo, że w życiu codziennym często muszą wystarczać nam te pierwsze, wiedza nieustannie stanowi cel badań naukowych i refleksji filozoficznej.

Celem drugiej odsłony konferencji jest dalsza refleksja nad rozróżnieniem mniemań od wiedzy. Zapraszamy do wspólnej dyskusji nad aktualnością tego zagadnienia, jego konsekwencjami i problemami, które z niego wynikają. Co współcześnie jest określane mianem wiedzy? Które poglądy z dziedziny nauki, etyki czy polityki uznaje się obecnie za uzasadnione i jakie kryteria muszą spełniać? Jaką rolę w zdobywaniu wiedzy odgrywa filozofia?

Zapraszamy do podzielenia się swoimi przemyśleniami i do udziału w konferencji.

 

Termin konferencji: 18-19 czerwca 2016 r.
Miejsce: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Organizator konferencji: Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Filozoficzne Koło Naukowe ‚Arche’

Formularz do pobrania

Wypełnione formularze zgłoszeniowe prosimy wysyłać na adres: odmniemandowiedzy@gmail.com do 25 maja 2016 r. Opłata konferencyjna wynosi 30 zł (studenci i pracownicy Uniwersytetu Pedagogicznego są zwolnieni z opłaty).

 

Z wyrazami szacunku,
Sekretarz konferencji,
Michał Piekarz