Informacje dla Kandydatów

 

Instytut Filozofii i Socjologii zaprasza na studia I i II stopnia: