Informacje dla Kandydatów

Instytut Filozofii i Socjologii zaprasza na studia I i II STOPNIA 2015/2016
Rejestracja elektroniczna kandydatów od 1 sierpnia 2015 r.
Strona systemu rejestracyjnego: 
www.up.krakow.pl/rekrut

 

Dodatkowa rekrutacja na studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne):

 1. Filozofia (specjalność: filozofia z etyką, nauczycielska)
 2. Socjologia
 3. Etyka – Mediacje i negocjacje
 4. Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

 

Rekrutacja na studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne):

 1. Filozofia (bez ograniczeń wieku)
 2. Socjologia (specjalności: a. Kryminologia i dezorganizacja społeczna, b. Komunikacja audiowizualna)
 3. Etyka – Mediacje i negocjacje

 

Ważne terminy:

 1. Rejestracja elektroniczna: 1 sierpnia – 18 września 2015 r.
 2. Termin składania dokumentów: 1-18 września 2015 r.
 3. Ogłoszenie wyników: 21 września 2015 r.
 4. Wpisy na studia: do 24 września 2015 r.

 

Filozofia – studia stacjonarne (dzienne) BEZPŁATNE bez ograniczeń wiekowych. Harmonogram dostosowany do wymogów studentów.

Szczegółowe informacje poniżej:

fil

I, II, III stopnia

soc

I, II stopnia

et

I, II stopnia

zarz

 I stopnia
Bez-nazwy-6