Etyka mediacje i negocjacje

Rekrutacja na studia Etyka – Mediacje i Negocjacje 2018/2019

Studia  mają charakter nieodpłatny i przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych tym profilem edukacji bez ograniczenia wieku.
Zobacz terminarz rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

Dlaczego warto studiować Etykę – Mediacje i negocjacje w naszym Instytucie?

IMG_2956 (1)Studia na kierunku Etyka – Mediacje i negocjacje to unikatowa możliwość zdobycia dwukierunkowego wykształcenia w ramach nauczania etyki oraz prowadzenia mediacji i negocjacji. Studenci uzyskują wiedzę o głównych koncepcjach etycznych, znają normy moralne i wartości w ramach obowiązujących kodeksów etycznych i umieją je wykorzystać w pracy nauczyciela etyki. Jako mediatorzy i negocjatorzy potrafią analizować i wyjaśniać przyczyny konfliktów oraz wybierać właściwe techniki i procedury stosowane w mediacjach w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych. Potrafią spisywać umowy i konstruować ugody mediacyjne.

Studenci dzięki szerokiej ofercie praktyk zawodowych w trakcie trwanie studiów zdobywają doświadczenie zawodowe, tak poszukiwane na rynku pracy. Duża liczba zajęć warsztatowych z działającymi na rynku zawodowymi mediatorami pozwala na rzetelne i praktyczne przygotowanie do zawodu.

Kierunek Etyka – Mediacje i negocjacje w IFIS to:

  • Gwarancja zdobycia kwalifikacji w dwóch zawodach: nauczyciela etyki (po kursie nauczycielskim) oraz mediatora i negocjatora.
  • Solidne przygotowanie teoretyczne i warsztatowe.
  • Możliwość współpracy z największym ośrodkiem mediacyjnym w Krakowie – Małopolskim Centrum Mediacji w ramach praktyk zawodowych.
  • Uczestnictwo w konferencjach takich jak: Międzynarodowe Forum Etyczne, Konferencje Jaspersowskie oraz Ogólnopolskie Filozoficzne Forum Młodych.
  • Praca w Kołach Naukowych działających przy IFIS.

Co po studiach na kierunku Etyka – Mediacje i negocjacje?

porozumienie
Absolwent kierunku Etyka – Mediacje i Negocjacje jest przygotowany do wykonywania dwóch zawodów. Jako etyk oraz mediator i negocjator ma możliwość zdobycia pracy w placówkach socjalnych, oświatowych, edukacyjnych, gospodarczych.

Plan studiów zapewnia szerokie wykształcenie zarówno z zakresu nauk humanistycznych jak i społecznych. Dzięki temu absolwent uzyskuje umiejętność szybkiego dostosowania się do rynku pracy.

Mediatorzy i negocjatorzy o dużej wiedzy etycznej są cenieni i poszukiwani przez pracodawców.