Socjologia

Rekrutacja na kierunek Socjologia 2017/2018

Studia  mają charakter nieodpłatny i przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych tym profilem edukacji bez ograniczenia wieku.

Termin rejestracji elektronicznej 1 czerwca – 10 lipca 2017 r.
Termin składania dokumentów 30 czerwca – 10 lipca 2017 r.
Data ogłoszenia listy przyjętych na studia 12 lipca 2017 r.
Termin wpisu na studia do 19 lipca 2017 r.

Dlaczego warto studiować socjologię w naszym Instytucie?

Studia socjologiczne w IFiS UP prowadzone są od 2007 roku. Instytut tworzy cenione w kraju grono wykładowców oraz ekspertów i badaczy-praktyków. Program studiów jest dostosowany do wymagań rynku pracy i obejmuje szereg przedmiotów o charakterze stosowanym, co gwarantuje absolwentom szerokie możliwości zatrudnienia.

Zdobycie doświadczenia zawodowego w trakcie trwania studiów możliwe jest dzięki dużej liczbie zajęć badawczych i warsztatowych już od pierwszego roku studiów licencjackich (przykładowo: Warsztat badacza: badania ilościowe i jakościowe; Sztuka raportowania; Desk research w praktyce), jak też poprzez udział w projektach badawczych oraz stażach i praktykach w renomowanych firmach i instytucjach, z którymi współpracuje Instytut.
Na studiach II stopnia, w zależności od wybranej specjalności studenci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach poświęconych zagadnieniom patologii społecznej, współczesnym uzależnieniom, kryminalistyce lub też badaniom i tworzeniu przekazów medialnych, technikom multimedialnym, reklamie i różnym dziedzinom sztuki.

Socjologia w IFiS to:

 • Gwarancja zdobycia specjalistycznych umiejętności, kwalifikacji i kompetencji społecznych oraz rozwoju indywidualnego.
 • Solidne przygotowanie badawcze, warsztatowe i merytoryczne (uczymy przede wszystkim praktycznie).
 • Współpraca w zakresie praktyk zawodowych z takimi instytucjami i firmami jak m.in: Małopolski Instytut Kultury, PMR Consulting, Court Watch Polska, Pracownia Obywatelska, Korporacja Ha!Art.
 • Możliwość uczestniczenia w licznych projektach i wydarzeniach realizowanych w Instytucie takich, jak m.in: konferencje, wykłady otwarte, cykliczne wydarzenia organizowane przez Koło Naukowe: „Spotkania z autorem”, „Zaduszki socjologiczne”, „Bitwa Idei”.
 • Możliwość nawiązania międzynarodowych kontaktów poprzez ofertę zajęć w grupach ze studentami zagraniczymi w języku angielskim, stypendia zagraniczne i wizyty zagraniczych wykładowców.
 • Możliwość uzyskania certyfikatu Predictive Solutions potwierdzającego kompetencje w zakresie analizy danych statystycznych w programie SPSS.

Co po studiach socjologicznych?

Kierunek socjologia adresowany jest nie tylko do osób zainteresowanych zjawiskami życia społecznego, ale również dla tych, którzy zainteresowani są zdobyciem praktycznych umiejętności i kwalifikacji w zakresie prowadzania analiz społecznych i statystycznych przy wykorzystaniu najnowszych technologii informatycznych. Dzięki temu studia socjologiczne są gwarancją szerokich możliwości znalezienia ciekawej i dobrze płatnej pracy. Według informacji przytaczanych przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii wśród osób zatrudnionych na stanowisku specjalisty w marketingu i branżach komunikacji marketingowej najwięcej zarabiają pracownicy agencji badawczych. Dopiero za nimi pod względem wysokości pensji znajdują się pracownicy/badacze z korporacji, agencji reklamowych czy PR. Na podstawie licznych raportów z monitoringu losów zawodowych absolwentów szkół wyższych oraz wyników ogólnopolskiego badania „Bilans Kapitału Ludzkiego” wnioskować natomiast można, że absolwenci socjologii doskonale poradzą sobie na konkurencyjnym i zmiennym rynku pracy. Perspektywy zawodowe absolwentów socjologii są bardzo szerokie – mogą być oni pracownikami:

 • Instytucji, ośrodków, agencji badań społecznych, rynkowych i mediów
 • Instytucji pomocy społecznej, ośrodków socjoterapeutycznych i resocjalizacyjnych
 • Instytucji pozarządowych (stowarzyszeń i fundacji)
 • Instytucji kultury i mediów
 • Agencji reklamowych i PR
 • Firm marketingowych
 • Organów administracji rządowej i publicznej