Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

Rekrutacja na kierunek Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi 2018/2019

Studia  mają charakter nieodpłatny i przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych tym profilem edukacji bez ograniczenia wieku.
Zobacz terminarz rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

Dlaczego warto studiować Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi w IFIS?

DSC05985Studenci kierunku Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie teoretycznego i praktycznego sposobu zarządzania oświatą i organizacjami pozarządowymi oraz zyskują znajomość problemów szeroko rozumianej kultury i oświaty.

Proponowane przez IFIS studia to unikatowa możliwość zdobycia dwukierunkowego wykształcenia w dziedzinie zarządzania i nauk humanistyczno- -społecznych, przydatnego w późniejszej pracy zawodowej. Celem studiów jest wykształcenie nowej kadry menedżerów o szerokich horyzontach humanistycznych, uwrażliwionych również na problematykę etyczno-społeczną.


Kierunek Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi w IFIS to:

DSC06028

  • Wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli akademickich.
  • Możliwość uczestnictwa w licznych wydarzeniach naukowych, konferencjach i spotkaniach organizowanych przez nasz IFIS.
  • Połączenie teorii i praktyki w zakresie zarządzania wiedzą humanistyczno-społeczną.
  • Wyjątkowe wykłady dotyczące problemów współczesnego świata.
  • Kierunek dla ludzi z pasją, którzy chcą kreować zmiany w środowisku kulturalnym, oświatowym i społecznym.

 

 

 

Co po studiach na kierunku Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi?

DSC06080Absolwenci naszego kierunku posiadają umiejętności zawodowe, umożliwiające pracę w charakterze menedżera instytucji kulturalno-oświatowych
i organizacji pozarządowych, lidera życia kulturalnego i oświatowego (promocje różnego rodzaju działalności kulturalnej, aktywizacja lokalnej społeczności z udziałem organizacji non-profit, koordynowanie działań z tego zakresu), komentatora, interpretatora i krytyka zjawisk współczesnej kultury oraz doradcy w obszarze rozwoju życia kulturalno-oświatowego lokalnej społeczności.

Kompetencje zdobyte przez absolwenta dają mu możliwość zatrudnienia w różnych instytucjach i sektorach życia kulturalnego i gospodarczego. Na runku pracy istnieje zapotrzebowanie na menedżerów o szerokich horyzontach humanistycznych