Konferencja „Filozoficzne podstawy dydaktyki i pedagogiki” 20-21 kwietnia 2018

W imieniu Instytutu Filozofii i Socjologii UP, Komitetu Organizacyjnego, Komitetu Naukowego oraz Filozoficznego Koła Naukowego ‚Arche’ pragniemy zaprosić Państwa do uczestnictwa w Konferencji: „Filozoficzne podstawy dydaktyki i pedagogiki” organizowanej na naszej Uczelni w dniach 20-21 kwietnia w sali 444.
Wbrew potocznemu myśleniu u podstaw każdego systemu  edukacji tkwi jakiś światopogląd lub koncepcja filozoficzna. W związku z tym, nie istnieje taka  teoria pedagogiczna, czy też dydaktyczna, która  byłaby oczywista dla wszystkich  lub  powszechnie przyjęta wśród zawodowych edukatorów, pedagogów i dydaktyków. Wprawdzie możemy zaobserwować społeczną potrzebę dostarczenia  prostych i oczywistych „przepisów”, które będą zrozumiałe przez możliwie największe grono nauczycieli-praktyków, to jednak złożona specyfika procesów edukacyjnych sprawia, iż do edukacji nie możemy podchodzić jak do kolejnego działania technologicznego. Konferencja: „Filozoficzne podstawy dydaktyki i pedagogiki” jest organizowana z myślą o przybliżeniu słuchaczom i uczestnikom różnorodnych punktów widzenia na wychowanie i kształcenie na różnych szczeblach edukacji oraz na funkcje szkolnictwa w zależności od przyjmowanego systemu twierdzeń, a także w celu zachęcenia do owocnej dyskusji na te tematy. Chcielibyśmy także, jako organizatorzy, zachęcić wszystkich biorących udział w Konferencji do rozważenia kwestii przyczyn konfliktów między „praktykami” a „teoretykami”. Te, jak i pozostałe tematy, które będą poruszane podczas Konferencji, zawiera  oficjalny harmonogram.

z wyrazami szacunku,

mgr Michał Haraburda, mgr Marcin Murzyn

Komitet Organizacyjny Konferencji: „Filozoficzne Podstawy Dydaktyki i Pedagogiki”