Dydaktyka

dydaktykaObecnie Instytut prowadzi następujące kierunki studiów:

 • Filozofia
  • I stopnia (stacjonarne, niestacjonarne)
  • II stopnia (stacjonarne, niestacjonarne)
  • III stopnia
 • Socjologia
  • I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)
  • II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)
 • Etyka-mediacje i negocjacje
  • I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)
  • II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)
 • Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi
  • I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)
 • Studia Podyplomowe
  • Komunikacja audiowizualna – badanie i tworzenie przekazów medialnych
  • Socjologia i psychologia organizacji i zarządzania
  • Wielokulturowość i różnorodność wyznaniowa we współczesnym świecie
  • Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie
  • Filozofia i etyka
  • Wiedza o kulturze i zarządzanie kulturą