Dyrekcja

Prof. dr hab. Janusz A. Majcherek

Janusz Majcherek

Dyrektor IFiS

Kontakt:
email: janumaj@ists.pl

Dyżury:
Poniedziałek: 12.30-13.30
Czwartek: 11.30-13.30
Gabinet dyrektora

Czytaj więcej …

Dr hab. prof. UP Dorota Probucka

Zastępca Dyrektora

Kontakt:
email: dorotaprobucka@op.pl

Dyżury:
Czwartek: 13.00-14.00
Piątek: 12.30-14.00
Pokój nr 309 lub sekretariat

Czytaj więcej …

Dr hab. prof. UP Teresa Zbyrad

Zastępca Dyrektora

Kontakt:
email: tzbyrad@interia.pl

Dyżury:
Środa: 9:30-11:00
Czwartek: 10:00-12:00
Gabinet dyrektora lub pokój nr 268

Czytaj więcej …