Kadra

Dr Maria Bal – Nowak

brak - zdjęcieKatedra:
Filozofii Współczesnej

Kontakt:
maria.bal.nowak@gmail.com

Specjalność:

Czytaj więcej …

Dr Mirosław Boruta

miroslawboruta_miniKatedra:
Socjologii Stosowanej i Dezorganizacji Społecznej

Kontakt:
miroslaw.boruta@gmail.com

Specjalność:
Historia myśli społecznej, Socjologia etniczności, Socjologia polityki, Socjologia rodziny

Czytaj więcej …

Dr Tomasz Cyrol

brak - zdjęcieKatedra:
Etyki Szczegółowej,
Teorii Mediacji i Negocjacji

Kontakt:
t.cyrol@wp.pl

Specjalność:

Czytaj więcej …

Dr Dorota Czakon-Tralski

brak - zdjęcieKatedra:
Etyki Szczegółowej,
Teorii Mediacji i Negocjacji

Kontakt:
dczakon@wp.pl

Specjalność:
Problemy społeczne, Funkcjonowanie na styku kultur

Czytaj więcej …

Dr hab. prof UP Krzysztof Czekaj

brak - zdjęcieKatedra:
Socjologii Stosowanej i Dezorganizacji Społecznej

Kontakt:
krzysztof.w.czekaj@wp.pl

Specjalność:

Czytaj więcej …

Dr Ewa Czerwińska – Jakimiuk

Ewa Czerwińska - Jakimiuk - zdjęcieKatedra:
Etyki Szczegółowej,
Teorii Mediacji i Negocjacji

Kontakt:
ewacz.up@gmail.com
ewaczerwinska.ap@go2.pl

Specjalność:
socjologia, psychologia

Czytaj więcej …

dr Dariusz Dąbek

Katedra:
Etyki Szczegółowej,
Teorii Mediacji i Negocjacji

Kontakt:
dartanian@poczta.onet.pl

Specjalność:
mediacje, negocjacje, logika pragmatyczna, kognitywistyka, sztuczna inteligencja AI, szkoła lwowsko-warszawska

Czytaj więcej …

dr Andrzej Dąbrowski

Katedra:
Epistemologii, Logiki
i Metodologii Nauk

Kontakt:
andrzej.dabrowski@up.krakow.pl

Specjalność:
epistemologia, filozofia analityczna, filozofia umysłu, filozofia psychologii i filozofia języka

Czytaj więcej …

dr Grzegorz Dutka

Katedra:
Metodologii Badań Społecznych

Kontakt:
grzegorzdutka123@gmail.com

Specjalność:
socjologia migracji, socjologia społeczności lokalnych, metody i techniki badań, realizacja projektów badawczych i ewaluacyjnych

Czytaj więcej …

Prof. dr hab. Paweł Dybel

brak - zdjęcieKatedra:
Filozofii Kultury i Estetyki

Kontakt:
pawedybel@gmail.com

Specjalność:
filozofia współczesna (fenomenologia, hermeneutyka, poststrukturalizm), teorie psychoanalityczne, antropologia filozoficzna, współczesna filozofia polityczna, związki filozofii i literatury

Czytaj więcej …

Dr Mariusz Dzięglewski

Mariusz Dzięglewski - zdjęcieKatedra:
Socjologii Komunikowania,
Organizacji i Zarządzania

Kontakt:
mdzieglewski@wp.pl

Specjalność:
Socjologia kultury (tożsamość społeczno-kulturowa, migracje), Komunikowanie społeczne i dziennikarstwo

Czytaj więcej …

Dr Anna Fiń

Anna-Fin_minKatedra:
Socjologii Kultury

Kontakt:
annafin@interia.pl

Specjalność:
Socjologia migracji, socjologia kultury, metody badań społecznych

Czytaj więcej …

Dr hab. Jakub Gomułka

GomulkaKatedra:
Epistemologii, Logiki
i Metodologii Nauk

Kontakt:
jakub.gomulka@gmail.com

Specjalność:
myśl Ludwiga Wittgensteina i Stanisława Lema, historia filozofii analitycznej, filozofia religii, umysłu, kultury, języka i nauk formalnych, neopragmatyzm

Czytaj więcej …

Dr hab. prof. UP Katarzyna Gurczyńska – Sady

Katarzyna Gurczyńska - Sady zdjęcieKatedra:
Filozofii Kultury i Estetyki

Kontakt:
katarzyna.sady@gmail.com

Specjalność:
filozofia – antropologia filozoficzna, filozofia współczesna

Czytaj więcej …

Dr Aldona Guzik

brak zdjęcieKatedra:
Socjologii Komunikowania,
Organizacji i Zarządzania

Kontakt:
ardona@interia.pl

Specjalność:
socjologia masowego komunikowania, media, polityka oraz relacje media-polityka

Czytaj więcej …

Dr Wojciech Hanuszkiewicz

Wojciech Hanuszkiewicz - zdjęcieKatedra:
Filozofii Społecznej

Kontakt:
wojciechhan@wp.pl

Specjalność:
Historia nowożytnej i współczesnej filozofii niemieckiej (Kant, idealizm niemiecki, neokantyzm, fenomenologia, szkoła frankfurcka); etyka społeczna; filozofia edukacji; dydaktyka filozofii i etyki

Czytaj więcej …

Dr hab. prof. UP Katarzyna Haremska

Katarzyna Haremska - zdjęcieKatedra:
Filozofii Społecznej

Kontakt:
haremska@poczta.onet.pl

Specjalność:
Filozofia społeczna i polityczna, historia idei, etyka społeczna.

Czytaj więcej …

Dr hab. Włodzimierz Heflik

brak - zdjęcieKatedra:
Filozofii Współczesnej

Kontakt:
wheflik@yahoo.co.uk

Specjalność:
filozofia transcendentalna, filozofia analityczna, teoria poznania, metafizyka

Czytaj więcej …

Dr hab. prof. UP Marzenna Jakubczak

Marzenna Jakubczak - zdjęcieKatedra:
Filozofii Kultury i Estetyki

Kontakt:
marzenna.jakubczak@gmail.com

Specjalność:
Filozofia indyjska, filozofia kultury, filozofia umysłu

Czytaj więcej …

Dr Marta Juza

Marta Juza - zdjęcieKatedra:
Socjologii Komunikowania, Organizacji i Zarządzania

Kontakt:
socjonetka@up.krakow.pl

Specjalność:
Socjologia Internetu, komunikacja społeczna, kultura popularna

Czytaj więcej …

Dr Maciej Kałuża

Maciej Kałuża - zdjęcieKatedra:
Etyki Ogólnej

Kontakt:
mkaluza@up.krakow.pl

Specjalność:
Filozofia i etyka współczesna; etyczne zagadnienia w filozofii śmierci

Czytaj więcej

 

Dr hab. prof. UP Sławomir Kapralski

Sławomir Kapralski - zdjęcieKatedra:
Socjologii Kultury

Kontakt:
Kapral@up.krakow.pl

Specjalność:
Socjologia, antropologia kulturowa

Czytaj więcej …

Dr Anna Karnat

brak - zdjęcieKatedra:
Socjologii Kultury

Kontakt:
annakarnat@gmail.com

Specjalność:
Socjologia

Czytaj więcej …

Dr Alla Karnaukh-Brożyna

Alla-Karnaukh_minKatedra:
Socjologii Kultury

Kontakt:
alla.karnaukh@vp.pl

Specjalność:
Socjologia

Czytaj więcej …

Dr hab. prof. UP Paweł Kłoczowski

pawel_kloczowski_minKatedra:
Filozofii Społecznej

Kontakt:
pawelklocz@gmail.com

Specjalność:
filozofia polityki ( Arystoteles, Burke, Tocqueville, liberalizm klasyczny) i filozofia religii ( Locke, Swift, Butler, Hume, Newman, Kołakowski)

Czytaj więcej …

Dr hab. prof. UP Janusz Krupiński

Janusz Krupiński - zdjęcieKatedra:
Filozofii Kultury i Estetyki

Kontakt:
januszkrupinski@gmail.com

Specjalność:

Czytaj więcej …

Dr Małgorzata Krywult – Albańska

Małgorzata Krywult - Albańska - zdjęcieKatedra:
Metodologii Badań Społecznych

Kontakt:
mkrywult@up.krakow.pl

Specjalność:
Procesy ludnościowe, socjologia migracji

Czytaj więcej …

Dr Grzegorz Kubiński

brak - zdjęcieKatedra:
Socjologii Religii

Kontakt:
grzegorzkubinski@gmail.com

Specjalność:

Czytaj więcej …

Prof. dr hab. Janusz A. Majcherek

Janusz Majcherek - zdjęcieKatedra:
Socjologii Kultury

Kontakt:
janumaj@ists.pl

Specjalność:
Filozofia i socjologia kultury, filozofia polityczna

Czytaj więcej …

Dr Tatiana Majcherkiewicz

Tatiana Majcherkiewicz - zdjęcieKatedra:
Socjologii Stosowanej i Dezorganizacji Społecznej

Kontakt:
t.majcherkiewicz@ap.krakow.pl
tmajcherkiewicz@gmail.com

Specjalność:
Makrosocjologia, socjologia polityki, socjologia administracji, socjologia społeczności lokalnych, Współczesne społeczeństwo polskie
Czytaj więcej …

Dr hab. prof. UP Maria Paula Malinowski Rubio

brak - zdjęcieKatedra:
Metodologii Badań Społecznych

Kontakt:
pmalinowska@bci.pl

Specjalność:
socjologia migracji, stosunki międzykulturowe, komunikacja międzykulturowa

Czytaj więcej …

Dr hab. prof. UP Jadwiga Mazur

brak - zdjęcieKatedra:
Socjologii Komunikowania, Organizacji i Zarządzania

Kontakt:
jadwigamazur@interia.pl

Specjalność:
Socjologia organizacji, zmiana społeczna, komunikowanie

Czytaj więcej …

Dr hab. prof. UP Ryszard Mirek

ryszard_mirek_nminKatedra:
Katedra Epistemologii,
Logiki i Metodologii Nauk

Kontakt:
mirek.r@poczta.fm

Specjalność:
Logiki nieklasyczne, w szczególności logiki relewantne

Czytaj więcej …

Dr hab. prof. UP Kazimierz Mrówka

Kazimierz Mrówka - zdjęcieKatedra:
Historii Filozofii

Kontakt:
kazimierzmrowka@gmail.com

Specjalność:
Filozofia starożytna, filozofia religii, filozofia francuska

Czytaj więcej …

Prof. dr hab. Czesława Piecuch

Czesława Piecuch - zdjęcieKatedra:
Filozofii Współczesnej

Kontakt:
cechnap@op.pl

Specjalność:
Antropologia filozoficzna, filozofia egzystencji, współczesna filozofia niemiecka.

Czytaj więcej …

Dr hab. prof. UP Dorota Probucka

Katedra:
Etyki Szczegółowej,
Teorii Mediacji i Negocjacji

Kontakt:
dorotaprobucka@op.pl

Specjalność:
Etyka, aksjologia

Czytaj więcej …

Dr Miłosz Puczydłowski

Katedra:
Ontologii i Metafizyki

Kontakt:
milosz.puczydlowski@up.krakow.pl

Specjalność:
Filozofia religii, teologia, sekularyzacja

Czytaj więcej …

Dr hab. prof. UP Leszek Pyra

Leszek Pyra - zdjęcieKatedra:
Etyki Ogólnej

Kontakt:
Lepyra@op.pl

Specjalność:
filozofia współczesna, antropologia filozoficzna, ekofilozofia, etyka, bioetyka

Czytaj więcej …

Dr Maria Roginska

Katedra:
Socjologii Religii

Kontakt:
mariaroginska@gmail.com

Specjalność:
socjologia religii i kultury, antropologia religii i kultury, relacje nauki i religii

Czytaj więcej …

Dr Paulina Rojek-Adamek

Maria_Roginska_minKatedra:
Socjologii Komunikowania, Organizacji i Zarządzania

Kontakt:
projek@interia.pl

Specjalność:
socjologia design’u, socjologia środowisk kreatywnych, socjologia pracy, komunikacja społeczna

Czytaj więcej …

Prof. dr hab. Wojciech Sady

Wojciech Sady - zdjęcieKatedra:
Epistemologii,
Logiki i Metodologii Nauk

Kontakt:
wojciech.sady@gmail.com

Specjalność:
Filozofia nauki, historia idei

Czytaj więcej …

Dr hab. prof UP Paweł Sajdek

Paweł-Sajdek_minKatedra:
Historii Filozofii

Kontakt:
sajdek@gmail.com

Specjalność:
sanskryt, filozofia indyjska, filozofia chińska, buddyzm, filozofia żydowska i arabska, filozofia starożytna i średniowieczna.

Czytaj więcej …

Dr hab. prof. UP Adam Sawicki

Adam Sawicki - zdjęcieKatedra:
Ontologii i Metafizyki

Kontakt:
sawicki-adam@o2.pl

Specjalność:
Nauki humanistyczne, filozofia, ze szczególnym uwzględnieniem filozofii rosyjskiej

Czytaj więcej …

Dr Mateusz Szast

Mateusz SzastKatedra:
Katedra Etyki Szczegółowej,
Teorii Mediacji i Negocjacji

Kontakt:
mateusz.szast@up.krakow.pl

Specjalność:
Migracje i kapitał społeczny, społeczeństwo obywatelskie, etniczność, socjologia prawa

Czytaj więcej …

Dr Marcin Urbaniak

Antonina Sebesta - zdjęcieKatedra:
Etyki Ogólnej

Kontakt:
marcin.urbaniak@up.krakow.pl

Specjalność:
ekoetyka, bioetyka, neuroetyka, filozofia przyrody ożywionej, ewolucja środowiska naturalnego i kulturowego

Czytaj więcej …

Dr Andrzej Serafin

Antonina Sebesta - zdjęcieKatedra:
Ontologii i Metafizyki

Kontakt:
andrzej.serafin@gmail.com

Specjalność:
metafizyka, Platon, Heidegger

Czytaj więcej …

Dr hab. Tadeusz Sozański

Tadeusz Sozański - zdjęcieKatedra:
Metodologii Badań Społecznych

Kontakt:
ussozans@cyf-kr.edu.pl

Specjalność:

Czytaj więcej …

Dr hab. prof. UP Piotr Stawiński

Piotr Stawiński - zdjęcieKatedra:
Socjologii Religii

Kontakt:
Bielany@autograf.pl

Specjalność:
Religioznawstwo, socjologia religii.

Czytaj więcej …

Dr Paweł Sznajder

brak - zdjęcieKatedra:
Historii filozofii

Kontakt:
pawel.sznajder196@gmail.com

Specjalność:
hermeneutyka Hansa Georga Gadamera, filozofia dialogu, dialektyka, filozofia Platona i Hegla

Czytaj więcej …

Dr hab. prof UP Antoni Szwed

Antoni Szwed - zdjęcieKatedra:
Ontologii i Metafizyki

Kontakt:
aszwed@poczta.onet.pl

Specjalność:
Etyka, filozofia człowieka, filozofia religii, metafizyka, ontologia

Czytaj więcej …

Dr Justyna Tomczyk

justyna_tomczyk - zdjęcieKatedra:
Socjologii Komunikowania, Organizacji i Zarządzania

Kontakt:
justynatomczyk1@wp.pl

Specjalność:
socjologia problemów społecznych, socjologia polityki, komunikacja społeczna

Czytaj więcej …

Dr Maciej Urbanek

Maciej Urbanek - zdjęcieKatedra:
Filozofii Współczesnej

Kontakt:
maciej.urbanek@up.krakow.pl

Specjalność:
antropologia filozoficzna, filozofia egzystencji

Czytaj więcej …

Dr Paweł Walawender

brak - zdjęcieKatedra:
Metodologii Badań Społecznych

Kontakt:
pwalawender@poczta.onet.pl

Specjalność:

Czytaj więcej …

Dr Michał Warchala

Michal_Warchala_minKatedra:
Socjologii Religii

Kontakt:
mwarch@interia.pl

Specjalność:
Socjologia i filozofia religii, historia myśli społecznej

Czytaj więcej …

Dr Tomasz Warczok

brak - zdjęcieKatedra:
Socjologii Kultury

Kontakt:
tomaszwarczok@gmail.com

Specjalność:
Socjologia kultury, analiza dyskursu, współczesna teoria socjologiczna

Czytaj więcej …

Dr Andrzej Warmiński

brak - zdjęcieKatedra:
Filozofii Kultury i Estetyki

Kontakt:
androsw@o2.pl

Specjalność:

Czytaj więcej …

Dr hab. Jan Wawrzyniak

brak - zdjęcieKatedra:
Filozofii Współczesnej

Kontakt:
janekwaw@poczta.fm

Specjalność:
Wybrane koncepcje filozofii w filozofii analitycznej (Wittgenstein, Strawson, Putnam, Stroud, McDowell), filozofia języka.

Czytaj więcej …

Dr Paweł Wójs

Katedra:
Filozofii Współczesnej

Kontakt:
pawelwojs@gmail.com

Specjalność:
Filozofia egzystencjalna, hermeneutyka, fenomenologia, filozofia życia; ontologia, antropologia filozoficzna, filozofia kultury; psychologia ogólna …
Czytaj więcej …

Dr hab. prof. UP Teresa Zbyrad

Teresa Zbyrad - zdjęcieKatedra:
Socjologii Religii

Kontakt:
tzbyrad@interia.pl

Specjalność:
Pomoc społeczna, praca socjalna, wypalenie zawodowe, socjologia rodziny, socjologia medycyny, zdrowia i choroby

Czytaj więcej …