Dr hab. prof. UP Sławomir Kapralski

Tytuł naukowy i stanowisko: Dr hab. Prof. UP
Katedra Socjologii Kultury

Slawomir-Kaplarski

Kontakt: Kapral@up.krakow.pl

Specjalność: socjologia, antropologia kulturowa

Zainteresowania badawcze:

Teoria społeczna i teoria kultury, nacjonalizm, etniczność, tożsamość, czas, przestrzeń i pamięć społeczna, Holokaust, antysemityzm i stosunki polsko-żydowskie, Romowie.

Zajęcia dydaktyczne w UP 2016/2017:

Urlop naukowy

Biogram naukowy:

2014: Doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie socjologii. Rozprawa habilitacyjna „Naród z popiołów. Pamięć zagłady a tożsamość Romów”. Instytut Socjologii UŚ.

1992: Doktor nauk społecznych w dziedzinie socjologii. Praca doktorska „Rola wartości kulturowych w poznaniu socjologicznym: analiza głównych nurtów socjologii wiedzy”. Promotor: Prof. dr hab. Piotr Sztompka. Instytut Socjologii UJ.

1982: Magister socjologii. Praca magisterska „Socjologiczne teorie alienacji”. Promotor: Prof. dr hab. Piotr Sztompka. Instytut Socjologii UJ.

Historia pracy zawodowej:

2013-2014: Senior Fellow, Vienna Wiesenthal Institute for Holocaust Studies. Wiedeń.

2013-2014: Adiunkt, Instytut Filozofii i Socjologii PAN. Warszawa.

2004-2013: Adiunkt, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. Warszawa.

2003-do chwili obecnej: Recurrent Visiting Professor, The Centre for Social Studies, IFiS PAN/Lancaster University. Warszawa.

2003-2006: Recurrent Visiting Professor, Department of Sociology and Social Anthropology, Central European University, Budapeszt.

1995-2003: Assistant Professor, od 1999: Associate Professor, Sociology Department, Central European University, Warszawa.

1993-1995: Lecturer, Sociology Department, Central European University, Praga.

1992-1993: Tutor, European Studies Department, Central European University, Praga.

1982-1992: Asystent, Starszy Asystent, Instytut Socjologii UJ, Kraków.

Stypendia, staże i pobyty zagraniczne:

2016-2017: Swedish Collegium for Advanced Study, Uppsala (Senior EURIAS Fellow)

2013: Uppsala University, Uppsala Center for Russian and Eurasian Studies (gość Centrum).

2008: Max Planck Institute for Social Anthropology, Halle (gość Instytutu).

2007: Institut für die Wissenschaften vom Menschen, Wiedeń (Project Research Associate).

2007 i 2004: Wissenschaftszentrum Berlin fur Sozialforschung (gość Centrum).

2003: Institut für die Wissenschaften vom Menschen, Wiedeń (Mellon Fellow).

1997: Chicago Humanities Institute, The University of Chicago (MacArthur Fellow).

1989: Universität Bielefeld (GFPS Fellow).

 

Publikacje:

Monografie autorskie:

Naród z popiołów. Pamięć zagłady a tożsamość Romów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012.

Wartości a poznanie socjologiczne. Kraków: Wydawnictwo NOMOS, 1995.

Monografie – współautorstwo:

  1. Kapralski, M. Kołaczek, J. Talewicz-Kwiatkowska, Kierunek przyszłość: 25 lat wolności a Romowie. Kraków: Wydawnictwo UJ, 2015.
  2. Kapralski, M. Martyniak, J. Talewicz-Kwiatkowska, Romowie w KL Auschwitz. Oświęcim: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, 2011.
  3. Kapralski, M. Martyniak, J. Talewicz-Kwiatkowska, Roma in Auschwitz. Oświęcim: Auschwitz-Birkenau State Museum, 2011.

Prace zbiorowe redagowane:

Pamięć, przestrzeń, tożsamość. S. Kapralski (red.), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010.

The Jews in Poland. Vol. 2. S. Kapralski (red), Kraków: Judaica Foundation, 1999.

Prace zbiorowe współredagowane:

Społeczny wymiar kryzysu. B. Jałowiecki, S. Kapralski (red.), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012.

Peryferie i pogranicza. O potrzebie różnorodności. B. Jałowiecki, S. Kapralski (red.), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2011.

Democracies, Markets, Institutions: Global Tendencies in Local Contexts. S. Kapralski, P. V. Smith (red.), Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, 2002.

Reformulations: Markets, Policies, and Identities in Central and Eastern Europe. S. Kapralski, S. C. Pearce (red.), Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, 2000.

Ważniejsze artykuły i rozdziały w książkach opublikowane w ostatnich trzech latach:

Żydzi i zagłada w polskich kulturach pamięci: między antagonizmem i agonem. „Teksty Drugie” nr 6, 2016.

Estetyka pamięci: o pomnikach romskiej zagłady. „Studia Romologica” nr 9, 2016.

Milczenie – pamięć – tożsamość. Fantazmat „Cygana” i ambiwalencja nowoczesności. „Ethos” Rok 29 (2016) nr 1(113).

The Evolution of Anti-Gypsyism in Poland: From Ritual Scapegoat to Surrogate Victims to Racial Hate Speech. “Polish Sociological Review” No 1 (193), 2016.

Amnesia, Nostalgia, and Reconstruction: Shifting Modes of Memory in Poland’s Jewish Spaces. In: Erica Lehrer, Michael Meng (eds.) Jewish Space in Contemporary Poland. Bloomington and Indianapolis 2015: Indiana University Press.

The Genocide of Roma and Sinti. Their Political Movement from the Perspective of Social Trauma Theory. “S:I.M.O.N. – Shoah: Intervention. Methods. Documentation.” Vol. 2 (2015), No. 1.

Ain’t Nothing Special. In: Małgorzata Pakier and Joanna Wawrzyniak (eds.) Memory and Change in Europe. Eastern Perspectives. New York –Oxford: Berghahn Books, 2015.

Muzea historyczne w perspektywie studiów nad pamięcią zbiorową. W: Historia Polski od-nowa. Nowe narracje historii i muzealne reprezentacje przeszłości. R. Kostro, K. Wóycicki, M. Wysocki (red.), Warszawa: Muzeum Historii Polski, 2014.

Memory, Identity, and Roma Transnational Nationalism. W: Transnational Memory. Circulation, Articulation, Scales. C. De Cesari, A. Rigney (red.), Berlin/Boston: Walter de Gruyter, 2014.

Dwa pomniki. Szkic z antropologii pamięci społecznej. W: Kultura, tożsamość i integracja europejska. D. Niedźwiedzki (red.), Kraków: Nomos, 2014.

The Role Played by the Auschwitz-Birkenau State Museum in Public Discourse and the Evolving Consciousness of the Holocaust in Polish Society. W: Jewish Presence in Absence. The Aftermath of the Holocaust in Poland, 1944-2010. F. Tych, M. Adamczyk-Garbowska (red.), Jerusalem: Yad Vashem, 2014.

Naród w XXI wieku: między globalizacją a plemiennością. W: Lokalne, narodowe i inne. Księga dla Profesor Joanny Kurczewskiej. P. Binder (red.), Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, 2014.

Bieżące granty i udział w projektach badawczych:

2017-do chwili obecnej: “The Fight Against Antisemitism and Antigypsyism in Poland: Monitoring, Intervention, Education”. Projekt finansowany przez fundację Remembrance, Responsibility and Future, Berlin. Kierownik projektu.

2013 – do chwili obecnej: „Śladami pamięci. Strategie pamiętania o kulturze żydowskiej w Galicji”. Projekt finansowany przez NCN. Kierownik: dr hab. Jacek Nowak, UJ. Uczestnictwo w charakterze jednego z trzech głównych badaczy.